DEKKERS

CALCULATIE & BOUWADVIES

Aannemers

Calculatie

Voor u als aannemer kunnen wij het hele calculatietraject uitvoeren.  Dus van het verzorgen van de offerteaanvragen bij onderaannemers tot en met het geheel compleet maken van de begroting voor aanbesteding. Naar gelang uw eigen wensen kunnen we ook delen van het traject uitvoeren.

Het aanvragen van  offertes verloopt bij ons volledig digitaal. De digitale projectdocumenten zijn door de betreffende onderaannemers en leveranciers middels een unieke inlogcode via onze website te downloaden. Hiermee bespaart u op repro- en verzendkosten. 

Aanvullende diensten na gunning

Na eventuele gunning van het project kunnen wij nog aanvullende werkzaamheden uitvoeren. Hierbij valt te denken aan het uitwerken van meer- en minderwerken. Maar ook ondersteuning in de werkvoorbereiding behoort tot de mogelijkheden.

 Bouwtechnische regelgeving

Wij hebben een ruime kennis en ervaring op het gebied van het Bouwbesluit.  Met name op het gebied van de (bouwkundige) brandveiligheidseisen zijn er in de uitvoering vaak vragen en onduidelijkheden. Het gevolg is dan dat er achteraf aanpassingen gedaan moeten worden  of dat er voorzieningen getroffen moeten worden die niet zijn begroot. Wij kunnen u hierover in een vroeg stadium adviseren zodat hier in de prijsvorming rekening mee kan worden gehouden. Ook tijdens het uitvoeringsproces geven wij advies zodat de zaken in 1 keer goed worden uitgevoerd.